MILJÖMÅL

Syftet med vårt miljöarbete är

 

    • att bidra till miljöarbetet för kommande generationer

    • att leva upp till myndigheternas krav och önskemål

    • att tillmötesgå kundernas uttalade och outtalade behov

    • att vi föregår med gott exempel

 

Vårt operativa miljöarbete omfattar

 

    • miljövänlig produktion

    • miljövänliga inköp (bl a isocyanatfria produkter)

    • helst bedömda av Byggvarubedömningen

    • miljövänlig avfallshantering och källsortering

 

 

Gamlestadens Entreprenad AB  Alvägen 11, 43740 Lindome

 

Tel: 0708-85 53 40  dan@gamlestaden.se

 

Org: 556846-2781

VAT. no SE556846278101

Innehar F-skattsedel

 

Bankgiro: 747-5858

Bank: SEB